Giới thiệu

GREEN HOUSE

Green house là tập hợp các công trình khiến trúc xanh do Greenscape thiết kế.

 2adf177d03075ab5136b7947a66b6edf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog

Nhà thụ động passive house Nhà thụ động passive house Gợi ý nhỏ về một xu thế lớn nhà thụ động cách sống nhường nhịn thiên nhiên Trên thế giới hiện nay , xu thế xây dựng PASSIVE HOUSE ( căn nhà thụ động ) đang rất được quan tâm.…

Album