Giới thiệu

GREEN HOUSE

Green house là tập hợp các công trình khiến trúc xanh do Greenscape thiết kế.

Nhà Nơm 1 tầng

 nha_nom_1.jpg

nha_nom_2.jpg

 

Nhà Nón

nha_non.jpg

 

Nhà Tổ Chim

nhatochim-1.jpg

nhatochim.jpg

 

 

Album